Dokumentacja

Skorzystaj z naszego podręcznika użytkownika, aby zainstalować i skonfigurować wtyczkę.

01. Informacje wstępne

Uwaga: należy używać danych uwierzytelniających otrzymanych od zespołu wsparcia SIBS, a nie danych podanych
w poniższym podręczniku. 

Dane uwierzytelniające obejmują:

 • Token okaziciela
 • Kod terminala SIBS
 • Identyfikator ID klienta
 • Hasło do webhooka
 • Kod podmiotu obsługującego płatności. 

Token okaziciela i hasło do webhooka można uzyskać /skonfigurować w kokpicie (SBO) SIBS. Identyfikator klienta należy uzyskać w SIBS API Market podczas tworzenia nowego zastosowania.

02. Instalacja wtyczki

Aby zainstalować wtyczkę bramki płatniczej SIBS na stronie WordPress, należy wykonać poniższe 4 kroki:

1. Zalogować się do kokpitu sklepu internetowego i kliknąć „Wtyczki”. Następnie należy wybrać „Dodaj nową”

 

 

2. W wyszukiwarce wtyczek należy wprowadzić „SIBS Payment Gateway”.

3. W wynikach wyszukiwania zostanie wówczas wyświetlona wtyczka SIBS do WooCommerce. Należy wtedy kliknąć „Zainstaluj teraz”.W menu „Wtyczki” należy wybrać „Zainstalowane wtyczki”, znaleźć wtyczkę bramki płatniczej SIBS do WooCommerce i kliknąć „Włącz”.
03. Poświadczenie dostępu

Kolejnym krokiem niezbędnym do wykonania pierwszych transakcji za pomocą bramki płatniczej SIBS jest otrzymanie poświadczeń dostępu. 

Zostaną one przesłane w celu wykonania uwierzytelniania dwuetapowego (uwierzytelnianie dwuskładnikowe). 

E-mail z informacją o danych Sprzedawcy zawiera:

 1. Identyfikator sprzedawcy w systemie SIBS składający się z numeru sprzedawcy i nazwy sklepu (np. „12345 – Sklep X”) (1). 
 2. Identyfikator użytkownika UserID lub UtilizadorID (2).
 3. Identyfikator terminala EntityID (3).
 4. Token okaziciela lub token dostępu będący identyfikatorem sprzedawcy/sklepu (4).
 5. Kod podmiotu obsługującego płatności
  w środowisku użytkowym (LIVE)
  (5).
 6. Hasło terminala (6).

Dane te będą niezbędne do skonfigurowania i uruchomienia płatności online.

Jeśli potrzebujesz pomocy z uzyskaniem danych, skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta.

04. Konfiguracja wtyczki

Przed przystąpieniem do konfiguracji ogólnej wtyczki należy wziąć pod uwagę 2 ważne kwestie:

 1. Konfiguracja musi zostać wykonana uważnie oraz zapewnić, że wtyczka SIBS zostanie poprawnie skonfigurowana i będzie gotowa do użycia.
 2. Należy upewnić się, że została poprawnie zainstalowana biblioteka Sodium, niezbędna do odszyfrowania powiadomień webhook otrzymywanych przez wtyczkę. Jest to niezbędne, ponieważ status zamówienia zmienia się dopiero po otrzymaniu powyższych powiadomień.

Aby skonfigurować wtyczkę, należy:

 1. Wejść do menu „WooCommerce” znajdującego się na pasku po lewej stronie ekranu. 
 2. Wybrać „Ustawienia.
 3. Następnie należy wybrać zakładkę „Ustawienia ogólne SIBS”.

 

 

 

W zakładce Ustawieniach ogólnych SIBS” należy wprowadzić następujące parametry:

 1. Numer terminala
 2. Token
 3. Nazwa klienta
 4. Adres URL sklepu
 5. Środowisko SIBS (należy wybrać opcję Live)
 6. Hasło WebHook
  Webhook może zostać także skonfigurowany
  w kokpicie (BIP) lub można poprosić o jego skonfigurowanie. 

 

Następnie należy skonfigurować wszystkie wykorzystywane metody płatności w zakładce „Płatności”.

W przypadku 3 metod płatności (karta, płatności mobilne MB WAY i płatność za usługi), należy
te 3 metody aktywować i skonfigurować podając swoje dane uwierzytelniające.

 

Wsparcie

Masz pytania lub wątpliwości związane
z konfiguracją modułu płatności dla WooCommerce?
Jesteś zainteresowany ofertą?
Zostaw nam swój numer
i wybierz preferowaną datę kontaktu,
a my skontaktujemy się z Tobą,
odpowiemy na wszystkie pytania
i postaramy się rozwiązać problemy.

  PayTel Payment gateway –
  moduł płatności
  dla oprogramowania

  Sprawdź także moduły dla: